Rodzice Dla Szkoły

Spółka Rodzice Dla Szkoły jest  organizacją pożytku publicznego i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000200294

Co oznacza, że osoby fizyczne, będące płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych mogą przekazać organizacji opp 1% podatku obliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1procent 2020 baner main

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Spółki Rodzice Dla Szkoły, będącej organizacją pożytku publicznego. Pieniądze zostaną przeznaczone na infrastrukturę informatyczną oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Nr konta PLN:  80 1020 1068 0000 1602 0169 9040

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Sprawozdania merytoryczne i finansowe

2019-20

        Sprawozdanie finansowe 01.09.2019-31.08.2020

2018-19

2017-18

2016

2015

2014

2013

2012

 

TOP